Το Χλώριο είναι το πιο κοινό απολυμαντικό μέσο. Σκοπός του να καταπολεμήσει τα μικρόβια και βακτήρια που αναπτύσσονται στο νερό καθώς αυτό όπως όλοι ξέρουμε είναι ζωντανός οργανισμός. Ο πιο κοινός τρόπος αναγνώρισης του είναι η δυσάρεστη γεύση και οσμή .Το πιο επικίνδυνο όμως είναι οι ενώσεις που δημιουργούνται. Τα τρικλομεθάνια είναι ενώσεις οι οποίες δημιουργούνται από την αντίδραση του χλωρίου με κάποιες φυσικές οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στο ακατέργαστο νερό. Η αντίδραση αυτή συμβαίνει κατά την διάρκεια απολύμανσης-χλωρίωσης του νερού. Στα τρικλομεθάνια περιλαμβάνονται το χλωροφόρμιο, το βρωμοφόρμιο, το βρωμοδεχλωρομεθάνιο και το διβρωμοχλωρομεθάνιο όπου μαζί με το διχλωροοξικό οξύ .Και στην περίπτωση αυτή με ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορούμε να απομακρύνουμε την δυσοσμία