Αντίστροφη Όσμωση Κάτω Πάγκου AQUAPHOR DWM-70S

Περιγραφή

  • Σουπερ συμπαγές
  • Υψηλή ταχύτητα φιλτραρίσματος
  • Απολύτως καθαρό νερό, χωρίς άλατα
  • Εύκολη αντικατάσταση των μονάδων
  • Λειτουργεί με χαμηλές πιέσεις  δικτύου

Aquaphor DWM-70S – προορίζεται για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού από αιωρούμενα  και κολλοειδή σωματίδια, οργανικούς μολυντές, καθώς επίσης και για  εμπλουτισμό  του νερού οποιασδήποτε ποιότητας. Εξαλείφει ανεπιθύμητη γεύση, την μυρωδιά και το χρώμα  από τα νερά  των δημοτικών  συστημάτων ύδρευσης , από τις γεωτρήσεις, πηγάδια, κλπ. Η λειτουργία τις DWM  βασίζεται στη μεταφορά των μορίων του νερού μέσα από μια ημιπερατή μεμβράνη με την εφαρμογή  πίεσης υπερβαίνουσα την οσμωτική. Τα Υλικά  τις DWM είναι ασφαλή, μη τοξικά και δεν εκπέμπουν στο νερό και το περιβάλλον επικίνδυνες  για την ανθρώπινη υγεία  ουσίες.

Τρία στάδια φιλτραρίσματος:   

1. Κ3 carbon block (5mc.)

2.Μεμβράνη  0,0001mc   50gpd.

3.In-line water mineralizer

Παροχή- 190L/24h.

Δοχείο διαστολής 5 λίτρα.

Κομπλέ  κεραμικό βρυσάκι  &  JG  εξαρτήματα  σύνδεσης.

Διαστάσεις sm.Υ. x50   Β. x 27   Π. 20

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών φίλτρων της όσμωσης , συνιστάται η τοποθέτηση φίλτρου κεντρικής παροχής.